Nadace LANDEK Ostrava

 

SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA

Nadaci řídí správní rada, která má podle Statutu aktualizovaného k 1.1.2015 deset členů. Dle zákona a Statutu je možnost opětovného zvolení člena správní rady po uplynutí tříletého funkčního období. Jednání za nadaci navenek je dáno ustanovením Statutu nadace.

Kontrolním orgánem činnosti a hospodaření nadace je tříčlenná dozorčí rada, u níž platí obdobná ustanovení jako ve správní radě.

SPRÁVNÍ RADA NADACE

Ing. Jan Kurial Ing. Josef Gavlas Ing. Petr Vychopeň Ing. Jaroslav Kubánek
předseda správní rady ředitel nadace ekonom nadace tajemník nadace
       
Ing. Miroslav Lenart Ing. Jan Kasper Ing. Miloslav Laipert Ing. Jan Počta, CSc.
       
Ing. Radomír Tabášek Ing. Libor Jalůvka, MBA    
       

DOZORČÍ RADA NADACE

PhDr. Pavel Hamza Ing. Aleš Stejskal Ing. Radim Nováček  
předseda dozorčí rady