Nadace LANDEK Ostrava

 

 

 

JAK ZÍSKAT NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

 

  • sledujte na webových stránkách Nadace, případně v regionálním tisku vyhlášení výběrového řízení na zařazení projektů pro spolufinancování do Nadačního programu s uzávěrkou podání projektů do 15. října (1. kolo) a do 15. března (2. kolo)
  • stáhněte si přihlášku do výběrového řízení z webu Nadace v sekci ke stažení
  • prostudujte si Zásady pro poskytování nadačních příspěvků
  • vyplňte přihlášku, zkompletujte přílohy dle Zásad a doručte na adresu sídla Nadace v termínu uvedeném ve vyhlášení výběrového řízení
  • sledujte na webu Nadace vyhlášení výsledků výběrového řízení
  • v případě zařazení projektu do Nadačního programu vyčkejte na zaslání Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, tuto podepište a 1 výtisk vraťte na Nadaci
  • očekávejte zaslání zálohy na nadační příspěvek (pokud byla ve smlouvě uvedena)
  • realizujte projekt
  • předložte v termínu uvedeném ve smlouvě do sídla Nadace závěrečné vyhodnocení realizace projektu
  • po schválení vyhodnocení projektu ve Správní radě Nadace očekávejte zaslání nadačního příspěvku