Nadace LANDEK Ostrava

 

PŘEHLEDY

Nadační program - rekapitulace dle oblasti podpory

                    Za rok 2020

 

                    Za období 1994 - 2020(finanční příspěvky)

 

 

Nadační program - rekapitulace dle příjemců podpory

                    Za rok 2020

 

                    Za období 1994 - 2020 (finanční příspěvky)

 

 

                    Za období 1994 - 2020 (věcné dary)