Nadace LANDEK Ostrava

KALENDÁRIUM

Leden 2021

  • 28.1.2021 byl zaslán na ČBÚ dopis s aktuálními informacemi o Nadaci LANDEK Ostrava k 1.1.2021 pro vydání každoroční Hornické ročenky 2021

 

Únor 2021

  • 10.2.2021 jsme obdrželi od Fóra dárců ČR stanovisko k Zákonu č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a nabídku účasti v jarním kole programu "GLOBUS pomáhá regionům".
  • 28.2.2021 byl zaslán na SHHS ČR dopis s podklady k Zákonu č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, k Zákonu č.37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a vlastním řešením hlasování jiným zákonným způsobem per rollam
  • V měsíci únoru 2021 byl na Faceboku zveřejněn článek o Nadaci LANDEK OSTRAVA s informacemi k přihláškám projektů do 2. kola Nadačního programu 2021

 

Březen 2021

  • 2.3.2021 jsme od Fóra dárců ČR obdrželi nabídku k účasti Jarního programu ČSOB pomáhá regionům
  • 8.3.2021 vyhlásilo SHHS ČR termín přihlášek nominací na ceny ,, Český permon 2021,, a NLO přihlásila po konzultaci s hornickými spolky v regionu 4 kandidáty pro 4 oceňované kategorie

 

Duben 2021

  • 6.4.2021 jsme obdrželi od SHHS ČR Souhrnnou zprávu o činnosti předsednictva za období 01/2020–02/2021 z důvodů nekonání Valné hromady SHHS ČR v Mostě v roce 2020 v návaznosti na hygienická – epidemiologická opatření v ČR a dále oznámení, že 132. Skok přes kůži se pravděpodobně uskuteční 1.10.2021 ve Stráži pod Ralskem
  • 15.4.2021 jsme obdrželi mailem od Fóra dárců ČR návrh přihlášení do Cen FD a to "Osobnost nadačního sektoru" a "Osobnost filantropie 2021" s novou kategorií "Sbírkový hrdina/hrdinka 2021"

 

Květen 2021

 

Červen 2021

 

Červenec 2021

 

Srpen 2021

 

Září 2021

 

Říjen 2021

 

Listopad 2021

 

Prosinec 2021