Nadace LANDEK Ostrava

AKTUALITY

Červen 2024

 • Nadace LANDEK Ostrava vyhlašuje dvoukolové výběrové řízení pro zařazení projektů na spolufinancování do Nadačního programu 2025 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchranou hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchranou a údržbou lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamováním veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachováním a udržováním starých hornických tradic a zvyků
  • Podporou vzdělání, kultury a sportu v regionu
  Při výběru budou upřednostňovány přihlášky, které se týkají projektů v ostravsko-karvinském regionu a Moravsko – slezském kraji. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu uzávěrek do 15. října 2024 (1. kolo) a do 15. března 2025 (2. kolo). Výsledeky každého kola výběrového řízení budou zveřejněny na webu nadace po jeho schválení Správní radou.

Květen 2024

 • 28. dubna skončil mandát člena Správní rady Nadace LANDEK Ostrava panu Ing. Radomíru Tabáškovi. Radek Tabášek byl členem správní rady celkem 15 let a za jeho práci v tomto orgánu mu všichni členové správní rady upřímně a srdečně děkují. Na dubnovém zasedání zvolila Správní rada Nadace LANDEK Ostrava nástupce za Ing. Tabáška. Novým členem správní rady se od 30. dubna stal Ing. Miroslav Mencner, báňský technik, který za dobu své aktivní činnosti prošel mnoha významnými hospodářskými funkcemi na Dole ČSM, na Dole Lazy a v dalších organizacích Ostravsko-karvinského revíru. Pro své bohaté zkušenosti z řídících funkcí bude zcela jistě i platným členem správní rady.

Duben 2024

 • Vážení kamarádi a spolupracovníci,
  s politováním Vám sděluji smutnou zprávu, že dne 15.května 2024 náhle po krátké a těžké nemoci nás navždy opustil člen a tajemník Správní rady Nadace LANDEK Ostrava pan Ing. Jaroslav Kubánek. V jeho osobě ztrácíme významného a mimořádně pracovitého a obětavého kamaráda a spolupracovníka. Rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.
 • Čest jeho památce!
 • Ing. Jan Kurial, předseda správní rady
 •  
 •  
 • V sekci „Ke stažení“ jsou umístěny nové vzory smluv "Smlouva o spolupráci" a "Darovací smlouva". Tyto vzory nahrazují smlouvy předchozí a jsou platné od 1.1. 2024.

Březen 2024

 • V měsíci březnu Správní rada Nadace LANDEK Ostrava obdržela informaci, která všechny členy nadace velmi potěšila. Moravskoslezský krajský úřad, konkrétně odbor kultury sdělil, že rada Moravskoslezského Krajského úřadu schválila nadaci pro rok 2024 dotační příspěvek ve výši 150 000 Kč. V souladu se žádostí a usnesením rady bude dotace použita k částečné úhradě ročních režijních nákladů. Potěšilo nás, že i na úrovni krajského úřadu mají radní zájem o šíření tradic hornického povolání a s tím i souvisejícího rozvoje industriální turistiky v rámci kraje.
 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2024 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 38 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 594 tis. Kč. Správní rada schválila na zasedání dne 26.3.2024 zařazení do Nadačního programu celkem 27 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 671 tis. Kč. Přehled všech projektů zařazených do Nadačního programu 2024 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky – Nadační program. Stručný popis projektů Nadačního programu 2024 – 2. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení po jeho zpracování v dubnu. Výběrové řízení pro zařazení projektů do Nadačního programu pro rok 2025 bude vyhlášen v červnu, s uzávěrkou 1. kola do 15. října 2024 a 2. kola do 15. března 2025.

Únor 2024

 • Správní rada nadace schválila Účetní závěrku a Výroční zprávu za rok 2023. Výroční zpráva bude zveřejněna v sekci Nadace – „Ke stažení“ po jejím grafickém zpracování v březnu.

Leden 2024

 • 1.1.2024 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2024 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 15.3.2024. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna 2024. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2024.

Prosinec 2023

 • Děkujeme za spolupráci v letošním roce a do nového roku 2024 přejeme všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
  Záchrana hornických památek a udržování hornických tradic je naším společným cílem
 • Zdař Bůh!
 •  
 • Správní rada Nadace LANDEK Ostrava

Říjen 2023

 • Do 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2024 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 24 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 345 tis. Kč. Správní rada schválila na zasedání dne 24.10.2023 zařazení do Nadačního programu celkem 20 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 654 tis. Kč. Přehled všech projektů zařazených do Nadačního programu 2024 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky – Nadační program. Stručný popis projektů Nadačního programu 2024 – 1. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v listopadu. Uzávěrka 2. kola výběrové řízení pro zařazení projektů do Nadačního programu pro rok 2024 bude 15. března 2024.

Srpen 2023

 • Upozorňujeme, že 15. října 2023 končí 1. kolo výběrového řízení pro zařazení projektů do Nadačního programu pro rok 2024.

Červen 2023

 • Nadace LANDEK Ostrava vyhlašuje dvoukolové výběrové řízení pro zařazení projektů na spolufinancování do Nadačního programu 2024 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu uzávěrek do 15. října 2023 (1. kolo) a do 15. března 2024 (2. kolo). Výsledek každého kola výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou.

Březen 2023

 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2023 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 37 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 2 045 tis. Kč. Správní rada schválila na zasedání dne 28.3.2023 zařazení do Nadačního programu celkem 30 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 826 tis. Kč.
  Přehled všech projektů zařazených do Nadačního programu 2023 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky – Nadační program.
  Stručný popis projektů Nadačního programu 2023 – 2. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v dubnu.
  Výběrové řízení pro zařazení projektů do Nadačního programu pro rok 2024 bude vyhlášen v červnu, s uzávěrkou 1. kola do 15. října 2023 a 2. kola do 15. března 2024.
 • V závěru loňského roku požádala Nadace LANDEK Ostrava o dotaci Moravskoslezský krajský úřad. Po vyplnění všech formulářů nutných pro odevzdání žádosti jsme v měsíci únoru obdrželi příznivou informaci, že naše žádost byla schválena a v závěru měsíce března jsme obdrželi i požadovanou dotaci ve výši 100 000,- Kč, která bude použita k částečnému pokrytí režijních nákladů. Jedná se o významnou podporu naší činnosti, za kterou Radě Moravskoslezského krajského úřadu z celého srdce děkujeme.

Únor 2023

Leden 2023

 • 1.1.2022 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2023 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 15.3.2023. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna 2023. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2023.

Říjen 2022

 • Do 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2023 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 15 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 815 700 Kč. Správní rada schválila na zasedání dne 25.10.2022 zařazení do Nadačního programu celkem 14 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 354 000 Kč.
  Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2023 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky– Nadační program. Stručný popis projektů Nadačního programu 2023 – 1. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v listopadu.Uzávěrka 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2023 je 31.3.2023.

Červenec 2022

 • 1.8.2022 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 1. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2023 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 15.10.2022. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce listopadu 2022. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2023.

Červen 2022

Květen 2022

 • V úterý 31. května se konalo 257. zasedání Správní rady Nadace LANDEK Ostrava. Jednání se uskutečnilo v Třebovicích a mimořádným a vzácným hostem při jednání správní rady byl starosta Třebovic František Šichnárek. Seznámil účastníky zasedání, se životem v Třebovicích, s novými investičními a jinými záměry obce, které povedou k dalšímu rozvoji této městské části Ostravy.
 • Správní rada v souladu s programem projednala hospodaření nadace za duben a od počátku roku, vývoj fundraisingu v roce 2022 a informaci dozorčí rady Nadace LANDEK Ostrava, ve které dozorčí rada souhlasí s poskytnutím nadačního příspěvku na projekty, které takový souhlas vyžadují.
 • Správní rada jménem svého předsedy pogratulovala panu Jaroslavu Kubánkovi k 80. narozeninám.
 • Stručný popis projektů Nadačního programu 2022 – 2. kolo je umístěn v sekci Nadace – „Ke stažení“

Duben 2022

 • K 1. dubnu 2022 odstoupil z funkce předsedy Správní rady Nadace LANDEK Ostrava Miroslav Lenart. Důvodem odstoupení byly zdravotní důvody.
  Novým předsedou byl zvolen dlouholetý člen správní rady Jan Kurial. Miroslav Lenart zůstává nadále členem správní rady.
  Správní rada nadace poděkovala odstupujícímu předsedovi Miroslavu Lenartovi za dlouholetou činnost ve funkci předsedy a konstatovala, že pod jeho vedením činnost nadace kvalitativně výrazně vzrostla.
  Odstupující předseda popřál Janu Kurialovi mnoho zdaru při vedení nadace v dalších letech.

   
 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2022 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 35 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 867 777 Kč. Správní rada na zasedání dne 26.4 2022 schválila zařazení do Nadačního programu 2022 celkem 30 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 790 000 Kč.
  • Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2022 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky – Nadační program
  • Stručný popis projektů Nadačního programu 2022 – 2. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v květnu
  • Uzávěrka 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2023 je 15.10.2022

Březen 2022

 • Nadace upozorňuje na termín 31.3.2022, kdy končí přijímaní přihlášek projektů do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu pro rok 2022
 • Výroční zpráva 2021 je umístěna na webu nadace v sekci ke stažení

Únor 2022

 • Správní rada nadace schválila na svém zasedání dne 22.2.2022 Výroční zprávu NLO za rok 2021 včetně auditované Účetní závěrky

Leden 2022

 • 1.1.2022 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2022 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 31.3.2022. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna 2022. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2022.