Nadace LANDEK Ostrava

AKTUALITY

Červenec 2022

 • 1.8.2022 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 1. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2023 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 15.10.2022. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce listopadu 2022. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2023.

Červen 2022

Květen 2022

 • V úterý 31. května se konalo 257. zasedání Správní rady Nadace LANDEK Ostrava. Jednání se uskutečnilo v Třebovicích a mimořádným a vzácným hostem při jednání správní rady byl starosta Třebovic František Šichnárek. Seznámil účastníky zasedání, se životem v Třebovicích, s novými investičními a jinými záměry obce, které povedou k dalšímu rozvoji této městské části Ostravy.
 • Správní rada v souladu s programem projednala hospodaření nadace za duben a od počátku roku, vývoj fundraisingu v roce 2022 a informaci dozorčí rady Nadace LANDEK Ostrava, ve které dozorčí rada souhlasí s poskytnutím nadačního příspěvku na projekty, které takový souhlas vyžadují.
 • Správní rada jménem svého předsedy pogratulovala panu Jaroslavu Kubánkovi k 80. narozeninám.
 • Stručný popis projektů Nadačního programu 2022 – 2. kolo je umístěn v sekci Nadace – „Ke stažení“

Duben 2022

 • K 1. dubnu 2022 odstoupil z funkce předsedy Správní rady Nadace LANDEK Ostrava Miroslav Lenart. Důvodem odstoupení byly zdravotní důvody.
  Novým předsedou byl zvolen dlouholetý člen správní rady Jan Kurial. Miroslav Lenart zůstává nadále členem správní rady.
  Správní rada nadace poděkovala odstupujícímu předsedovi Miroslavu Lenartovi za dlouholetou činnost ve funkci předsedy a konstatovala, že pod jeho vedením činnost nadace kvalitativně výrazně vzrostla.
  Odstupující předseda popřál Janu Kurialovi mnoho zdaru při vedení nadace v dalších letech.

   
 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2022 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 35 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 867 777 Kč. Správní rada na zasedání dne 26.4 2022 schválila zařazení do Nadačního programu 2022 celkem 30 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 790 000 Kč.
  • Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2022 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky – Nadační program
  • Stručný popis projektů Nadačního programu 2022 – 2. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v květnu
  • Uzávěrka 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2023 je 15.10.2022

Březen 2022

 • Nadace upozorňuje na termín 31.3.2022, kdy končí přijímaní přihlášek projektů do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu pro rok 2022
 • Výroční zpráva 2021 je umístěna na webu nadace v sekci ke stažení

Únor 2022

 • Správní rada nadace schválila na svém zasedání dne 22.2.2022 Výroční zprávu NLO za rok 2021 včetně auditované Účetní závěrky

Leden 2022

 • 1.1.2022 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2022 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 31.3.2022. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna 2022. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2022.

Prosinec 2021

 • Děkujeme za spolupráci v letošním roce a do nového roku 2022 přejeme všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
  Záchrana hornických památek a udržování hornických tradic je naším společným cílem
 • Zdař Bůh!
 •  
 • Správní rada Nadace LANDEK Ostrava

Listopad 2021

 • Sborník projektů zařazených do Nadačního programu 2022 po 1. kole výběrového řízení je uveden v sekci ke Nadace - stažení.
 • Uzávěrka 2. kola výběrového řízení je 31.3.2022.
 • Nadace Landek vydala tradiční hornický kalendář „Těžní věže 2022“.

Říjen 2021

 • Do 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2022 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 21 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 981 050 Kč. Správní rada schválila na zasedání dne 26.10.2021 zařazení do Nadačního programu celkem 20 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 490 000 Kč. Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2022 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky – Nadační program. Stručný popis projektů Nadačního programu 2022 – 1. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v listopadu. Uzávěrka 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2022 je 31.3.2022.

Září 2021

 • Správní rada schválila v prodlouženém termínu výběrového řízení 2. kola Nadačního programu 2021 ke spolufinancování následující 3 projekty:
  Projekt č. 1    
  Přihlašovatel projektu:   MgA.Mgr. Ondřej Durczak
  Název projektu:   POHO Fotoworkshop
  Zahájení projektu:   srpen 2021
  Ukončení projektu:   listopad 2021
  Celkový rozpočet:   100 000 Kč
  Požadavek na NP:   80 000 Kč
  Schválený NP:   30 000 Kč

 

  Projekt č. 2    
  Přihlašovatel projektu:   Okrašlovací spolek Rozhledna
  Název projektu:   Hajní a hájenky Beskyd
  Zahájení projektu:   červenec 2021
  Ukončení projektu:   listopad 2021
  Celkový rozpočet:   900 000 Kč
  Požadavek na NP:   100 000 Kč
  Schválený NP:   50 000 Kč

 

  Projekt č. 3    
  Přihlašovatel projektu:   Město Odry
  Název projektu:   Preventivní zajištění stěny Flascharova dolu
  Zahájení projektu:   srpen 2021
  Ukončení projektu:   listopad 2021
  Celkový rozpočet:   108 8387 Kč
  Požadavek na NP:   40 000 Kč
  Schválený NP:   40 000 Kč
 • Připomínáme, že uzávěrka 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2022 je 15.10.2021

Srpen 2021

 • 1.8.2021 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 1. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2022 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 15.10.2021. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce listopadu 2021. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2022.

Červenec 2021

Červen 2021

Květen 2021

 • Stručný popis projektů Nadačního programu 2021 – 2. kolo je umístěn v sekci Nadace – „Ke stažení“
 • Uzávěrka 1. kola výběrového řízení je Nadačního programu 2022 15.10.2022

Duben 2021

 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2021 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 23 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 334 740 Kč. Správní rada na zasedání, které proběhlo formou per rollam ve dnech 22.-27.4 2021 schválila zařazení celkem 19 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 560 000 Kč do Nadačního programu 2021. Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2021 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky – Nadační program. Stručný popis projektů Nadačního programu 2021 – 2. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v květnu.
 • Správní rada stanovila termín doručení projektů do dodatečného výběrového řízení na získání nadačního příspěvku z Nadačního programu 2021 na 15.6.2021 s tím, že žadatel bude z MS kraje a projekt bude příslušet do kategorie záchrana hornických památek.
 • Uzávěrka 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2022 je 15.10.2021.

Březen 2021

 • Nadace upozorňuje na termín 31.3.2021, kdy končí přijímaní přihlášek projektů do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2021
 • Výroční zpráva 2020 je umístěna na webu nadace v sekci ke stažení
 • Výroční zpráva 2020 je umístěna v sekci Nadace – „Ke stažení“

Únor 2021

 • Správní rada nadace schválila na 244. zasedání konaném per rolam Výroční zprávu NLO za rok 2020 včetně auditované Účetní závěrky

Leden 2021

 • 1.1.2021 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2021 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 31.3.2021. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna 2021. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2021.

Prosinec 2020

 • Děkujeme za spolupráci v letošním roce a do nového roku 2021 přejeme všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
  Záchrana hornických památek a udržování hornických tradic je naším společným cílem
 • Zdař Bůh!
 •  
 • Správní rada Nadace LANDEK Ostrava