Nadace LANDEK Ostrava

AKTUALITY

Leden 2022

 • 1.1.2022 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2022 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 31.3.2022. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna 2022. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2022.

Prosinec 2021

 • Děkujeme za spolupráci v letošním roce a do nového roku 2022 přejeme všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
  Záchrana hornických památek a udržování hornických tradic je naším společným cílem
 • Zdař Bůh!
 •  
 • Správní rada Nadace LANDEK Ostrava

Listopad 2021

 • Sborník projektů zařazených do Nadačního programu 2022 po 1. kole výběrového řízení je uveden v sekci ke Nadace - stažení.
 • Uzávěrka 2. kola výběrového řízení je 31.3.2022.
 • Nadace Landek vydala tradiční hornický kalendář „Těžní věže 2022“.

Říjen 2021

 • Do 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2022 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 21 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 981 050 Kč. Správní rada schválila na zasedání dne 26.10.2021 zařazení do Nadačního programu celkem 20 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 490 000 Kč. Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2022 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky – Nadační program. Stručný popis projektů Nadačního programu 2022 – 1. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v listopadu. Uzávěrka 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2022 je 31.3.2022.

Září 2021

 • Správní rada schválila v prodlouženém termínu výběrového řízení 2. kola Nadačního programu 2021 ke spolufinancování následující 3 projekty:
  Projekt č. 1    
  Přihlašovatel projektu:   MgA.Mgr. Ondřej Durczak
  Název projektu:   POHO Fotoworkshop
  Zahájení projektu:   srpen 2021
  Ukončení projektu:   listopad 2021
  Celkový rozpočet:   100 000 Kč
  Požadavek na NP:   80 000 Kč
  Schválený NP:   30 000 Kč

 

  Projekt č. 2    
  Přihlašovatel projektu:   Okrašlovací spolek Rozhledna
  Název projektu:   Hajní a hájenky Beskyd
  Zahájení projektu:   červenec 2021
  Ukončení projektu:   listopad 2021
  Celkový rozpočet:   900 000 Kč
  Požadavek na NP:   100 000 Kč
  Schválený NP:   50 000 Kč

 

  Projekt č. 3    
  Přihlašovatel projektu:   Město Odry
  Název projektu:   Preventivní zajištění stěny Flascharova dolu
  Zahájení projektu:   srpen 2021
  Ukončení projektu:   listopad 2021
  Celkový rozpočet:   108 8387 Kč
  Požadavek na NP:   40 000 Kč
  Schválený NP:   40 000 Kč
 • Připomínáme, že uzávěrka 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2022 je 15.10.2021

Srpen 2021

 • 1.8.2021 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 1. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2022 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 15.10.2021. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce listopadu 2021. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2022.

Červenec 2021

Červenen 2021

Květen 2021

 • Stručný popis projektů Nadačního programu 2021 – 2. kolo je umístěn v sekci Nadace – „Ke stažení“
 • Uzávěrka 1. kola výběrového řízení je Nadačního programu 2022 15.10.2022

Duben 2021

 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2021 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 23 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 334 740 Kč. Správní rada na zasedání, které proběhlo formou per rollam ve dnech 22.-27.4 2021 schválila zařazení celkem 19 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 560 000 Kč do Nadačního programu 2021. Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2021 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky – Nadační program. Stručný popis projektů Nadačního programu 2021 – 2. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v květnu.
 • Správní rada stanovila termín doručení projektů do dodatečného výběrového řízení na získání nadačního příspěvku z Nadačního programu 2021 na 15.6.2021 s tím, že žadatel bude z MS kraje a projekt bude příslušet do kategorie záchrana hornických památek.
 • Uzávěrka 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2022 je 15.10.2021.

Březen 2021

 • Nadace upozorňuje na termín 31.3.2021, kdy končí přijímaní přihlášek projektů do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2021
 • Výroční zpráva 2020 je umístěna na webu nadace v sekci ke stažení
 • Výroční zpráva 2020 je umístěna v sekci Nadace – „Ke stažení“

Únor 2021

 • Správní rada nadace schválila na 244. zasedání konaném per rolam Výroční zprávu NLO za rok 2020 včetně auditované Účetní závěrky

Leden 2021

 • 1.1.2021 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2021 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 31.3.2021. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna 2021. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2021.

Prosinec 2020

 • Děkujeme za spolupráci v letošním roce a do nového roku 2021 přejeme všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
  Záchrana hornických památek a udržování hornických tradic je naším společným cílem
 • Zdař Bůh!
 •  
 • Správní rada Nadace LANDEK Ostrava