Nadace LANDEK Ostrava

AKTUALITY

Leden 2023

 • 1.1.2022 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2023 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 15.3.2023. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna 2023. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2023.

Říjen 2022

 • Do 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2023 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 15 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 815 700 Kč. Správní rada schválila na zasedání dne 25.10.2022 zařazení do Nadačního programu celkem 14 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 354 000 Kč.
  Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2023 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky– Nadační program. Stručný popis projektů Nadačního programu 2023 – 1. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v listopadu.Uzávěrka 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2023 je 31.3.2023.

Červenec 2022

 • 1.8.2022 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 1. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2023 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 15.10.2022. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce listopadu 2022. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2023.

Červen 2022

Květen 2022

 • V úterý 31. května se konalo 257. zasedání Správní rady Nadace LANDEK Ostrava. Jednání se uskutečnilo v Třebovicích a mimořádným a vzácným hostem při jednání správní rady byl starosta Třebovic František Šichnárek. Seznámil účastníky zasedání, se životem v Třebovicích, s novými investičními a jinými záměry obce, které povedou k dalšímu rozvoji této městské části Ostravy.
 • Správní rada v souladu s programem projednala hospodaření nadace za duben a od počátku roku, vývoj fundraisingu v roce 2022 a informaci dozorčí rady Nadace LANDEK Ostrava, ve které dozorčí rada souhlasí s poskytnutím nadačního příspěvku na projekty, které takový souhlas vyžadují.
 • Správní rada jménem svého předsedy pogratulovala panu Jaroslavu Kubánkovi k 80. narozeninám.
 • Stručný popis projektů Nadačního programu 2022 – 2. kolo je umístěn v sekci Nadace – „Ke stažení“

Duben 2022

 • K 1. dubnu 2022 odstoupil z funkce předsedy Správní rady Nadace LANDEK Ostrava Miroslav Lenart. Důvodem odstoupení byly zdravotní důvody.
  Novým předsedou byl zvolen dlouholetý člen správní rady Jan Kurial. Miroslav Lenart zůstává nadále členem správní rady.
  Správní rada nadace poděkovala odstupujícímu předsedovi Miroslavu Lenartovi za dlouholetou činnost ve funkci předsedy a konstatovala, že pod jeho vedením činnost nadace kvalitativně výrazně vzrostla.
  Odstupující předseda popřál Janu Kurialovi mnoho zdaru při vedení nadace v dalších letech.

   
 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2022 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 35 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 867 777 Kč. Správní rada na zasedání dne 26.4 2022 schválila zařazení do Nadačního programu 2022 celkem 30 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 790 000 Kč.
  • Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2022 je uveden v tabulce v sekci Nadační příspěvky – Nadační program
  • Stručný popis projektů Nadačního programu 2022 – 2. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v květnu
  • Uzávěrka 1. kola výběrového řízení Nadačního programu 2023 je 15.10.2022

Březen 2022

 • Nadace upozorňuje na termín 31.3.2022, kdy končí přijímaní přihlášek projektů do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu pro rok 2022
 • Výroční zpráva 2021 je umístěna na webu nadace v sekci ke stažení

Únor 2022

 • Správní rada nadace schválila na svém zasedání dne 22.2.2022 Výroční zprávu NLO za rok 2021 včetně auditované Účetní závěrky

Leden 2022

 • 1.1.2022 Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2022 na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
  Při výběru projektů budou upřednostňovány přihlášky z MS kraje. Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace v termínu do 31.3.2022. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna 2022. Vybrané projekty ke spolufinancování budou zařazeny do Nadačního programu 2022.